StemRenu info

Så här fungerar StemRenuNär du blev till i din mammas mage hade dina stamceller EN uppgift, att bygga din kropp med alla dess olika organ och vävnader. När detta var klart övergick dina stamcellers uppgift till att underhålla och reparera din kropp.

Detta kan illustreras med att du bygger ett hus från grunden.

När det är klart flyttar du in och nu övergår dina sysslor till att städa/underhålla/reparera.


När vi är ca 20 år gamla så sker det en förändring i din kropp, dina cellers kommunikation börjar att avta och försämras. Desto äldre du blir desto sämre fungerar kommunikationen. Kommunikationen sker via signalmolekyler. Du kan inte tillverka signalmolekyler utan får mindre och mindre av dem.


Det skulle kunna illustreras med att det börjar brinna hemma hos dig och du ringer brandkåren.

Om signalen inte går fram vet inte brandkåren att det brinner och du får ingen hjälp.


Produkten som jag har hittat heter StemRenu och innehåller ett extrakt som utvinns ur fertiliserade, inkuberade hönsägg från Norge, där man inte har Salmonella.


När ett ägg befruktats kläcks en kyckling efter 21 dagar.

Den nionde dagen är äggvitan proppfull med signalmolekyler och innan de går in i det växande embryot, utvinner man extraktet.

När du tar det,  frystorkat i kapselform, får du i dig signalmolekyler och dina celler kan få hjälp.


Nu går signalerna fram och din kropp börjar producera egna stamceller ( i benmärgen)

och de har uppgiften att reparera och underhålla din kropp.


Brist på denna speciella näring gör att vi åldras snabbare, får svårt att stå emot stress och svårt att reparera de olika skador, sjukdomar och problem som uppstår.

 

Tillväxtfaktorerna i extraktet är kapabla att signalera till våra celler att växa, reproduceras och/eller bli olika specifika celler som förekommer i hela kroppen. De stödjer inte bara uppkomsten av liv, utan skapar också en snabb utveckling av nytt liv. Dessutom, eftersom extraktet tas innan ett embryo utvecklas, stödjer det förnyandet av kroppen hos andra arter; människor, hundar, katter, hästar etc.

  

Även om din kropp har stamceller ersätter de inte skadade celler eftersom de saknar de signalmolekyler som är nödvändiga för att aktivera stamcellerna om du är över 20 år gammal.

 

Befruktat äggextrakt är den enda kända livsmedelskälla till signalmolekylerna, eller fibroblast tillväxtfaktor som det också kallas. Detta förklarar varför StemRenu ger ett sådant brett resultat.