StemRenu filmer och dokument

StemRenu —

Optimera din hälsa med förnyelseteknologi!


Föreläsning med Dr Chris och Tina som har satt samman StemRenu. Om hur StemRenu fungerar och vad de andra ingredienserna har för effekt på oss.

Webinar med Dr Chris och Tina om de senaste förskningsrönen inom stamcellsforskning ( augusti 2017)

Dr Isa Bittels föreläsning "Avancerad stamcellsteknologi", forskning och biokemi.

Denna sida ägs av en oberoende distributör för NHT Global

Dessa produkter är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.